Grafice în PHP

Am fost nevoit să folosesc grafice într-o pagină web. Am început să caut pe net după nişte grafice în PHP şi am ajuns la Open Flash Chart (versiunea 2).

Graficul creat este în flash şi din câte am observat are librării pentru mai multe limbaje: Javascript, PHP, Perl chiar şi .NET. Pe site-ul oficial se găsesc exemple şi documentaţie.

Crearea unui grafic folosind PHP, date din baza de date şi OPEN FLASH CHART.

În continuare, voi prezenta un mic tutorial folosind această librărie gratuită pentru generarea unui grafic.

Descărcaţi OPEN FLASH CHART de aici.

Link alternativ pentru dowload:

Se pot genera mai multe tipuri de grafice (bar, line, etc). Fişierul principal este open-flash-chart.swf. Eu l-am copiat în directorul rădăcină.

În fişierul ZIP descărcat sunt mai multe directoare. Pentru PHP am creat directorul ofc-library în care am copiat conţinutul directorului php-ofc-library.

Descărcaţi fişierul grafic.php

În acest fişier se află obiectul flash ce va genera graficul. Se pot schimba width şi height. Acest fişier va primi ca parametru un alt fişier PHP ce va conţine datele pentru grafic.

grafic.php se va accesa astfel:

http://localhost/grafic.php?ofc=date.php

date.php va fi fişierul ce va extrage datele din baza de date şi va trimite rezultatul la grafic. Copiaţi textul de mai jos şi salvaţi-l ca date.php.

ÎNCEPUT COD PHP

fişierul pentru conectare la baza de date
include 'ofc-library/open-flash-chart.php';

$title = new title( "TITLU GRAFIC" );

$line_dot = new line();

$valori_Y = array(); // array pentru axa Y
$valori_X = array(); // array pentru axa X
$max = 10; // putem seta maximum în această variabilă

$rezultat=mysql_query("INSTRUCŢIUNEA SELECT");
while($rand=mysql_fetch_row($rezultat))
{

$valori_X[] = $rand[0]; // prima coloana din select
$valori_Y[] = intval($rand[1]); // ATENŢIE - valori întregi, coloana 2 din select
// aici am putea seta valoarea variabilei $max
}

$line_dot->set_values( $valori_Y );

$chart = new open_flash_chart();
$chart->set_title( $title );

$chart->add_element($line_dot);

//
// create an X Axis object
//
$x = new x_axis();
$x->set_steps( 1 );

$x_labels = new x_axis_labels();
$x_labels-> set_labels($valori_X);
$x->set_labels($x_labels);
//
// Add the X Axis object to the chart:
//
$chart->set_x_axis( $x );
//
// create a Y Axis object
//
$y = new y_axis();
$y->set_stroke(3);
$y->set_colour( '#D7E4A3' );
$y->set_tick_length(7);
$y->set_grid_colour( '#A2ACBA' );
// grid steps:
$y->set_range( 0, $max, 1); // axa Y începe de la 0, are maximum $max şi variază cu 1.

$y_labels = new y_axis_labels();

// visible labels steps:
//$y_labels->set_steps(4);
$y->set_labels($y_labels);

//
// Add the Y Axis object to the chart:
//
$chart->set_y_axis( $y );

echo $chart->toString();

mysql_close();
?>


SFÂRŞIT COD PHP

Fişierul date.php de mai sus generează un grafic tip LINE. Pentru grafic tip BAR se poate înlocui

$line_dot = new line();

cu

$bar = new bar();

şi se modifică în continuare în cod. Mai multe detalii puteţi să găsiţi în documentaţia OPEN FLASH CHART.

În speranţa că aţi înţeles ceva din explicaţiile mele, vă urez spor la creat grafice. 🙂

One Reply to “Grafice în PHP”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *